ДЕЖУРНА ИГРАОНИЦА

  • Дежурна играоница је решење родитељима који су незапослени и чија деца због тога не могу да добију место у предшколској установи а притом желе да раде. Чување њихових малишана им омогућава да се активно укључе у проналажење посла,  оду и на пробни рад и на крају пронађу посао, или ако пронађу посао премосте период док њихов малишан не крене у предшколску установу, и тако реализују обе потребе – да раде и да буду родитењи. 
  • Циљ програма Дежурне играонице је , пре свега, осамостаљивање деце, јер кратко одвајање од родитеља позитивно утиче на њихово самопоуздање. Поред тога, трудимо се да програм истовремено учинимо занимљивим и едукативним.
  • Дежурна играоница БАРК  родитељима, који имају децу узраста од 6 месеци до 7  година, пружи континуирану стручну подршку у обављању родитељских улога, помогне у изградњи одговорног родитељства и одговарајућих компетенција за квалитетну подршку развоју, као и да у сарадњи са школама и окружењем обезбеди континуитет развоја и учења детета.
  • Реализација овог пројекта је подразумевала адаптацију простора, набавку потребне опреме и репроматеријала, као и ангажман потребног броја радника, са одговарајућим стручним квалификацијама.
  • Анализом тржишта утврђено је да постоји велика диспропорција између броја предшколске деце и броја регистроване деце у постојећим вртићима. На то се додаје један за сада елиминаторни критеријум који не подржава незапослене родитеље. То указује на то да значајан број незапослених родитеља нема прилику да некоме остави децу на чување и активно потражи и нађе посао на тржишту рада обзиром да су све веће потребе за радном снагом . Незапослени родитељи остављањем деце на чување у Дежурној играоници добијају изједначен положај са родитељима који активно траже посао. Па самим тим отворена Дежурна играоница Барк има своју потпуну оправданост.
  • Додатни аргумент у прилог томе јесте и актуелна стратегија развоја локалне заједнице у којој је констатован недостатак просторних капацитета за смештај деце у вртићима тако да се у будућем периоду проблем са пријемом деце од незапослених родитеља у предсколске установе не зауставља.