FITNESS

FITNESS

 

ФИТ– погодан, подесан, способан, одговарајући, стање у којем је појединац здрав и способан за извођење тешког физичког рада или неке спортске активности. Фит значи све оно, што савремени програми вежбања у области рекреације, спорта и физичког васпитања желе да појединац буде. Одговарајући телесни изглед, пожељно психичко стање, складно функционисање органских система и прилагођено понашање у животној средини.

Фитнес је синоним за здравље али дефинише се и као кондиција која се остварује применом планског програма вежбања. Фитнес се описује као способност обављања рада (вежбања) одређеног интензитета и трајања.

Фитнес је начин живота, стил. Основни циљ: живети здраво, квалитетно, бити у форми, бити у кондицији, бити расположен, бити добро, добро функционисати у животу, раду, спорту, рекреацији.

Фитнес парола: “функционишем добро, добро изгледам и добро се осећам.”

 

ГРУПНИ ФИТНЕС ПРОГРАМИ

Представљају савремене и разноврсне фитнес програме, који се реализују организовано у групи под вођством стручно оспособљеног лица и уз музичку пратњу.
КОНТАКТ:
МАРИЈА ГАВРИЋ 061 26 28 785